พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
61
วันนี้
534
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10742
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022927
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ติกฺขวีโร
วัดหิรัญวดี
2)
มงฺคลิโก
วัดคันธาริการาม
3)
อิทธิเตโช
วัดที่พักสงฆ์โคกชุมบก
4)
อนาลโย
วัดโคกมะม่วง
5)
ปยุตฺโต
วัดบุณณาราม
6)
อรุโน
วัดโคกมะม่วง
7)
-
วัดพระพุทธ
8)
-
วัดบางขุนทอง
9)
-
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
10)
-
วัดนภาราม
11)
-
วัดทรายขาว
12)
-
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
13)
อธิปญฺโญ
วัดเขานาคา
13 รายการ / 1 หน้า
1