พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
61
วันนี้
528
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10736
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022921
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทูปโม
วัดประชาภิรมย์
2)
ขนฺติธโร
วัดตันติการาม
3)
ตปสีโล
วัดชลธาราวาส
4)
กนฺตวีโร
วัดชลธาราวาส
5)
ธีรปญฺโญ
วัดชลธาราวาส
6)
-
วัดตันหยงมัส
6 รายการ / 1 หน้า
1