พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
998
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11206
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023391
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ติสทโร
วัดสุวรรณาราม
2)
ธมมรโส
วัดแก้วสวรรค์
3)
ฐิตญาโณ
วัดป่าโพธิปัญญาราม
4)
สิริธมฺโม
วัดเซกาเจติยาราม
5)
จนฺทโสภโณ
วัดศรีอุบล
6)
อภินนฺโท
วัดสุทธาวาส
7)
ศรีพันดฮฯ
วัดศรีอุบล
8)
ชุตินฺธโร
วัดมหาวัน
8 รายการ / 1 หน้า
1