พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
754
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28704
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075208
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ติสทโร
วัดสุวรรณาราม
2)
ธมมรโส
วัดแก้วสวรรค์
3)
ฐิตญาโณ
วัดป่าโพธิปัญญาราม
4)
สิริธมฺโม
วัดเซกาเจติยาราม
5)
จนฺทโสภโณ
วัดศรีอุบล
6)
อภินนฺโท
วัดสุทธาวาส
7)
ศรีพันดฮฯ
วัดศรีอุบล
8)
ชุตินฺธโร
วัดมหาวัน
8 รายการ / 1 หน้า
1