พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
803
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20285
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066789
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
รตนญาโณ
วัดสว่างวารี
2)
สุเมธี
วัดศรีสะอาดบัวบาน
3)
สุเมโธ
วัดนันทนารามมงคล
4)
ปญฺญาวชิโร
วัดสโมธานนิคม
5)
สีลเตโช
วัดสว่างวารี
6)
ธมฺมสาโร
วัดราษฎร์บูรณะ
7)
กลฺยาณธมฺโม
วัดสโมธานนิคม
7 รายการ / 1 หน้า
1