พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
758
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28708
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075212
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จิตฺตสํวโร
วัดป่าสุวรรณวนาราม
2)
สิริวฑฺฒโก
วัดอรัญญานี
3)
ธมฺมธีโณ
วัดสังฆธรรมาราม
3 รายการ / 1 หน้า
1