พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
45
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
11259
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023444
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จิตฺตสํวโร
วัดป่าสุวรรณวนาราม
2)
สิริวฑฺฒโก
วัดอรัญญานี
3)
ธมฺมธีโณ
วัดสังฆธรรมาราม
3 รายการ / 1 หน้า
1