พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
90
วันนี้
1074
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7729
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019914
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สิริสาโร
วัดบึงบวรสถิตย์
2)
วํสธมฺโม
วัดป่ายุบบุญญาราม
3)
กนฺตธมฺโม
วัดมาบไผ่
4)
อภโย
วัดบึงบวรสถิตย์
5)
ญาณโสภโณ
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส
6)
มหาวิริโย
วัดอ่างเวียน
7)
สุธมฺโม
วัดกุณฑีธาร
8)
จนฺทคุโณ
วัดท่อใหญ่
9)
วิริโย
วัดหนองไผ่แก้ว
10)
ฐิตสทฺโธ
วัดกุณฑีธาร
10 รายการ / 1 หน้า
1