พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
845
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8676
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020861
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ขนฺติธโร
วัดบางนาง
2)
อหึสโก
วัดเกาะลอย
3)
ธีรภทฺโท
วัดบ้านไร่
4)
อคฺคจิตฺโต
วัดโป่งตามุข
5)
ทีปธมฺโม
วัดหนองแช่แว่น
6)
ชยธมฺโม
วัดเกาะลอย
7)
กิตฺตปาโล
วัดเกาะลอย
8)
อานนฺโท
วัดห้วยยาง
9)
สิริภทฺโท
วัดท้ายเซิด
10)
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดเกาะลอย
11)
วีรปญฺโญ
วัดหนองกระทุ่ม
12)
กตปุญฺโญ
วัดชลธีบุญญาวาส
13)
กตปุญฺโญ
วัดหนองแช่แว่น
14)
จตฺตาวิโล
วัดบ้านไร่
14 รายการ / 1 หน้า
1