พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
583
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25888
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968229
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดเทพประดิษฐ์
2)
-
วัดหนองมะเขือ
3)
-
วัดป่าโคกเขาพัฒนา
4)
-
วัดสระแก้ว
5)
-
วัดดงกระทิง
6)
-
วัดพรหมนิมิต
7)
-
วัดสวายตางวน
8)
-
วัดละลวด
9)
-
วัดปราสาทวนาราม
10)
-
วัดสระประทุม
11)
-
วัดโคกไม้แดง
12)
-
วัดเทพรังสรรค์
13)
-
วัดหนองต้อ
14)
-
วัดโคกเพชร
15)
-
วัดแพงพวย
16)
-
วัดหนองสาม
17)
-
วัดปราสาททอง
18)
-
วัดจำปา
19)
-
วัดสุภโสภณ
20)
-
วัดดอนนางงาม
21)
-
วัดกลาง
22)
-
วัดสง่านาราย
23)
-
วัดอิสานทะเมนชัย
24)
-
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
25)
-
วัดกลางประโคนชัย
26)
-
วัดอัมพวัน
27)
-
วัดหนองไทร
28)
-
วัดบ้านแท่นพระ
29)
-
วัดบ้านโคกเหล็ก
30)
-
วัดบ้านพระครูน้อย
31)
-
วัดศิริมงคล
32)
-
วัดบ้านปลาย
33)
-
วัดหนองหว้าขุนอัด
34)
-
วัดประโคนชัย
35)
-
วัดทุ่งสว่างธรรมาราม
36)
-
วัดบ้านระเบิก
37)
-
วัดบ้านพลวง
38)
-
วัดป่าตะครองใต้
39)
-
วัดสระจันทร์
40)
-
วัดแจ้งเมืองไผ่
41)
-
วัดท่าเรียบ
42)
-
วัดบ้านชุมแสง
43)
-
วัดหนองพลวง
44)
-
วัดบ้านพงแขม
45)
-
วัดโนนสุวรรณ
46)
-
วัดจอมปราสาสท
47)
-
วัดคันธารมย์
48)
-
วัดชัยมงคล
49)
-
วัดศรีสวัสดิ์
50)
-
วัดบุตาเวสน์
479 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4