พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
592
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25897
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968238
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดสว่างแสนทอง
2)
-
วัดศรีสกล
3)
-
วัดบ้านสนวนธาราวาส
4)
-
วัดหนองคูน้อย
5)
-
วัดศรีสุดาวรรณ
6)
-
วัดป่าทับทิม
7)
-
วัดบ้านกาบเชิง
8)
-
วัดบ้านชุมแสง
9)
-
วัดธัญญรัตนาราม
10)
-
วัดบัวหวาย
11)
-
วัดบ้านประทุน
12)
-
วัดตัจสันตูจ
13)
-
วัดจอมพระ
14)
-
วัดหมอนเจริญ
15)
-
วัดโนนรังราษฎร์ศิริ
16)
-
วัดประทุมสว่าง
17)
-
วัดประชาสังคม
18)
-
วัดเลียบ
19)
-
วัดโพธิ์งามยะวึก
20)
-
วัดจำปา
21)
-
วัดนิลาเทเวศน์
22)
-
วัดสุวรรณาราม
23)
-
วัดพะเนารัตน์
24)
-
วัดสี่เหลี่ยม
25)
-
วัดนาโพธิ์
26)
-
วัดไพศาลภูมิกาวาส
27)
-
วัดอีสานพัฒนา
28)
-
วัดศาลาลอย
29)
-
วัดสุวรรณวิจิตร
30)
-
วัดโคกตะเคียน
31)
-
วัดบ้านสนวนธาราวาส
32)
-
วัดบ้านแคนบน
33)
-
วัดศิลามะ
34)
-
วัดกันทราราม
35)
-
วัดโคกทมบรมจินดา
36)
-
วัดหนองหิน
37)
-
วัดจอมพระ
38)
-
วัดไพศาลภูมิกาวาส
39)
-
วัดโพธิ์หิมวันต์
40)
-
วัดนิลาเทเวศน์
41)
-
วัดบ้านกาบเชิง
42)
-
วัดแสงบูรพา
43)
-
วัดสว่างหนองกา
44)
-
วัดป่าท่าม่วง
45)
-
วัดโคกสะอาด
46)
-
วัดสุวรรณวิจิตร
47)
-
วัดศิลาอาสนาราม
48)
-
วัดบ้านหัวแรต
49)
-
วัดประทุมเมฆ
50)
-
วัดโพธิทอง
428 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4