พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
744
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28694
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075198
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อธิวโร
วัดบ้านหนองเหล็ก
2)
อธิวโร
วัดป่าเจริญธรรม
3)
กมโล
วัดสายตะคลอง
4)
จรณธมฺโม
วัดหนองหงอก
5)
สุจิตฺโต
วัดปลาเดิด
6)
อภิชาโน
วัดป่าไผ่สามัคคี
7)
สุธีโร
วัดอีเซ
8)
กิตฺติภทฺรเมธี
วัดบ้านโดด
8 รายการ / 1 หน้า
1