พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
58
วันนี้
852
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23512
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1104006
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สนฺตุสฺสโก
วัดสว่างศิริสำราญ
2)
โชติธมฺโม
วัดโนนสำโรง
3)
ฉนฺทโก
วัดหนองอีโต่ง
4)
สุจิตฺโต
วัดศรีโพนดวน
5)
สญฺญโม
วัดหนองอีโต้ง
6)
จกฺกธมฺโม
วัดโพธิ์สว่าง
7)
อาสโภ
วัดทางสาย
8)
สุทสฺสโน
วัดโพนยาง
9)
อธิจิตฺโต
วัดป่าหนองไผ่
10)
สญฺญาโต
วัดดงยาง
11)
อนุตฺตโร
วัดดวนใหญ่
12)
อารยธมฺโม
วัดบ่อแก้ว
13)
มหิสฺสโร
วัดดงยาง
14)
สุวณฺณสุโข
วัดวารีศิลาราม
15)
ฐานุตฺตโร
วัดเจ้าทุ่ง
16)
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองสังข์
17)
จารุวณฺโณ
วัดเจ้าทุ่ง
18)
กิตฺติชโย
วัดหนองกันจอ
18 รายการ / 1 หน้า
1