พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
912
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9931
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022116
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โอภาโส
วัดประชานิมิต (ธ)
2)
คุณสมฺปนฺโน
วัดประชานิมิตร
3)
จิตฺตสํวโร
วัดประชานิมิตร (ธ)
4)
ภทฺธโก
วัดบ้านสระภู
5)
ฐิตธมฺโม
วัดประชานิมิต
6)
สุธีโร
วัดประชานิมิต
7)
อตฺตเปโม
วัดประชานิมิต
8)
อุตฺตมธมฺโม
วัดประชานิมิต
9)
เตชธมฺโม
วัดประชานิมิตร (ธ)
10)
รกฺขิตธมฺโม
วัดประชานิมิต
10 รายการ / 1 หน้า
1