พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
781
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20263
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066767
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กิตฺติฐาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
2)
ฐานิโย
วัดป่าทุ่งบุญ
3)
สุธมฺโม
วัดแจ้งสว่าง
4)
จนฺทสาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
5)
สนฺตจิตฺโต
วัดป่าทุ่งบุญ
5 รายการ / 1 หน้า
1