พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
900
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9919
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022104
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ถามวโร
วัดเพชรพัฒนาราม
2)
อธิจิตฺโต
วัดใหม่สามัคคี
3)
นนฺทสโม
วัดโคกคึม
4)
สุนฺทโร
วัดกุดตาลาด
5)
จนฺทวณฺโณ
วัดหนองเตะครอง
6)
ธมฺมสาโร
วัดใหม่สามัคคี
7)
จนฺทโสภโณ
วัดหนองตะครอง
7 รายการ / 1 หน้า
1