พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
73
วันนี้
627
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25932
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968273
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานธมฺโม
วัดศรีประชาสรรค์
2)
อนุตฺตโร
วัดศิริชัยโย
3)
ธมฺมทินฺโน
วัดสว่างสำราญ
4)
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดนิเวศน์วิทยาราม
5)
ธมฺมทินฺโน
วัดเนกขัมมาภิรมย์
6)
-
วัดเทพปูรณาราม
7)
-
วัดธาตุ(พระอารามหลวง)
8)
-
วัดโพธาราม
9)
-
วัดศิริธรรมิกาวาส
10)
-
วัดหนองแวง(พระอารามหลวง)
11)
-
วัดป่าสุนทรวนาราม
12)
-
วัดป่าศิริธรรมาวาส
13)
-
วัดหนองแวง(พระอารามหลวง)
14)
-
วัดม่วงศรี
15)
-
วัดทรายบึงสำราญ
16)
-
วัดเทพนิมิต
17)
-
วัดอัมพวัน
18)
-
วัดมรรคสำราญ
19)
-
วัดธาตุ(พระอารามหลวง)
20)
-
วัดท่าเรียบ
21)
-
วัดศิริธรรมิกาวาส
22)
-
วัดธาตุ(พระอารามหลวง)
23)
-
วัดเทพนิมิตร
24)
-
วัดวุฒาราม
25)
-
วัดวุฒาราม
26)
-
วัดหนองแวง(พระอารามหลวง)
27)
-
วัดนาถวนาราม
28)
-
วัดท่าลี่
29)
-
วัดหนองแวง(พระอารามหลวง)
30)
-
วัดธาตุ (พระอารามหลวง)
31)
-
วัดป่าเทพนิมิต
32)
-
วัดธาตุกุดกว้าง
33)
-
วัดวิจารณ์สว่างโสภา
34)
-
วัดธาตุ (พระอารามหลวง)
35)
-
วัดจันทรประสิทธิ์
36)
-
วัดมารวิชัย
37)
-
วัดหนองแวง(พระอารามหลวง)
38)
-
วัดมรรคสำราญ
39)
-
วัดศรีสว่าโนนทัน
40)
-
วัดหนองตูม
41)
-
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
42)
-
วัดธาตุ(พระอารามหลวง)
43)
-
วัดศิริธรรมิกาวาส
44)
-
วัดประชาพัฒนาราม
45)
-
วัดธาตุ(พระอารามหลวง)
46)
-
วัดศรีสะอาด
47)
-
วัดม่วงศรี
48)
-
วัดป่าสุนทรวนาราม
49)
-
วัดนาถวนาราม
50)
-
วัดม่วงศรี
684 รายการ / 14 หน้า
1
2
3
4