พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
915
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9934
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022119
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรปญฺโญ
วัดสว่างยางคำ
2)
จิรสุโภ
วัดสว่างยางคำ
3)
ฐานกโร
วัดสว่างยางคำ
4)
นาภกโร
วัดสว่างอารมณ์
5)
ยสินฺธโร
วัดสว่างยางคำ
6)
กิตฺติสทฺโท
วัดสว่างอารมณ์
7)
อภิชฺชโว
วัดสว่างยางคำ
8)
เขมธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
8 รายการ / 1 หน้า
1