พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
439
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8270
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020455
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อาทโธ
วัดโคเขตตาราม
2)
ฉนฺทจิตฺโต
วัดเกาะแก้ว
3)
ธยวฑฺโฒ
วัดโคเขตตาราม
4)
อตฺถกาโร
วัดโคเขตตาราม
5)
ปริปุณโณ
วัดโคเขตตาราม
6)
สิริภทฺโท
วัดโคเขตตาราม
7)
อนุตฺตโร
วัดกลางแหล่มทอง
8)
กิตติปญโญ
วัดโพธิ์ศรีภักดี
8 รายการ / 1 หน้า
1