พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
1220
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19671
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100165
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐิตสํวโร
วัดบัวขวัญ
2)
ปิยภาณี
วัดบัวขวัญ
3)
สุญาณพุทฺธิ
วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
4)
พนฺธวิชฺโช
วัดบัวขวัญ
5)
ฐิตสีโล
วัดบัวขวัญ
6)
กิตฺติญาณเมธี
วัดบัวขวัญ
7)
ชยปญฺโญ
วัดสมรโกฏิ
8)
ฐานจารี
วัดแคนอก
9)
ฐิตฺยากโร
วัดแคนอก
9 รายการ / 1 หน้า
1