พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
54
วันนี้
845
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23505
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103999
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปริชาโน
วัดขวัญเมือง
2)
จนฺทสาโร
วัดขวัญเมือง
3)
บุญฤทธิ์
วัดโบสถ์ดอนพรหม
4)
วงฺสเมธี
วัดแคใน
5)
อภิชวโน
วัดขวัญเมือง
5 รายการ / 1 หน้า
1