พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
583
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15308
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027493
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐิตญาโณ
วัดศรีบัวบาน
2)
สนฺตนิตโต
วัดพระประดิษฐ์
3)
สมาจาโร
วัดบ่อน้ำสถิตย์
4)
ธนปาโล
วัดศรีบัวบาน
5)
ธมฺมทินโน
วัดโชคอำนวยพร
6)
ธมฺมวโร
วัดศิลาเขตอุดม
7)
อนุตโร
วัดป่าหนองบุญเพียง
8)
สุจิตฺโต
วัดโพธิสมภาร
9)
เตชปญฺโญ
วัดโพธิสมภาร
10)
ธมฺมจาโร
วัดดอนท่าม่วง
11)
ติสาดณ
วัดพระประดิษฐ์
12)
ฐานิสฺสโร
วัดศรีบัวบาน
13)
จนฺทโชโต
วัดโพธิสมภาร
14)
วรธมฺโม
วัดโชคอำนวยพร
14 รายการ / 1 หน้า
1