พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
811
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19347
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065851
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุเมโธ
วัดตาดเงินปิติวราราม
2)
จารุวณฺโณ
วัดสามัคคีชัย
3)
สมาหิโต
วัดโนนสวรรค์
4)
อินทฺโชติ
วัดรัตนวนาราม
5)
อิทฺธิเตโช
วัดตาดเงิน
6)
สิริวณฺโณ
วัดเจริญชัย
7)
กนฺตสีโล
วัดสันติธรรม
8)
ขนฺติโก
วัดศิริมงคลชัยราม
9)
โชติโย
วัดสามัคคีชัย
10)
ถาวโร
วัดศิริมงคลชัยราม
11)
ธมฺมจารี
วัดธาตุชัยศรี
12)
โสภณปญโญ
วัดโนนสวรรค์
13)
วณณคุตโต
วัดหนองคอน
14)
รตนโชโต
วัดทรงธรรม
15)
อุตฺตโม
วัดราษฎร์ดำริ
16)
ญาณวโร
วัดโพนคำ
17)
ฉนฺทโก
วัดเปงจานเหนือ
17 รายการ / 1 หน้า
1