พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
49
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
11246
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023431
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปภสฺสโร
วัดกลาง
2)
ถาวโร
วัดโสมนัสประดิษฐ์
3)
หิริธมฺโม
วัดสองห้องใต้
4)
กนฺตสีโล
วัดสองห้องใต้
5)
ฐานวโร
วัดจอกขวาง
6)
ฐานุตฺตโร
วัดหนองเดิ่น
7)
จิตฺตทนฺโต
วัดโสมนัสประดิษฐ์
8)
ญาณสาโร
วัดโสมนัสประดิษฐ์
9)
ชยเมธี
วัดโสมนัสประดิษฐ์
10)
อภิสิทฺโธ
วัดโสมนัสประดิษฐ์
11)
อคฺคธมฺโม
วัดสองห้องใต้
11 รายการ / 1 หน้า
1