พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
997
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11205
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023390
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จิตตวโร
วัดชัยสันติธรรม
2)
ถิรธมฺโม
วัดบูรพาภิรมย์
3)
ยโสธโร
วัดสว่างสระทอง
4)
ปุณฺณญาโณ
วัดธงชัยโพธาราม
5)
สุวณฺโณ
วัดท่าวารี
6)
ปภสฺสโร
วัดป่าเมตตาธรรม
7)
ศุภวฑฺฒโน
วัดปฐมแพงศรี
8)
ภูมิวโร
วัดบูรพาภิรมย์
9)
สนฺตจิตฺโต
วัดสาลาวดี
10)
วีรยุทฺโธ
วัดนาวาภิมุข
11)
ญาณวีโร
วัดสว่างโพธิ์ใคร
12)
อนุตฺโร
วัดไชยทอง
13)
ถิรธมฺโม
วัดป่าเมตตาธรรม
14)
จารุธมฺโม
วัดโสดาราม
15)
สุวณฺโณ
วัดศรีมงคล
16)
จกฺกวโร
วัดสุนทรธรรมาราม
17)
จตฺตมโร
วัดสว่างสระทอง
17 รายการ / 1 หน้า
1