พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
45
วันนี้
688
เมื่อวานนี้
1416
เดือนนี้
25704
เดือนที่ผ่านมา
31845
ทั้งหมด
886001
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จิตฺตปญฺโญ
วัดโพนสวัสดิการาม
2)
ธมฺมภทฺโท
วัดบูรพาราม
3)
กตฺปุญโญ
วัดบูรพาราม
4)
-
วัดประชาวุฒิวราราม
4 รายการ / 1 หน้า
1