พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
48
วันนี้
664
เมื่อวานนี้
1416
เดือนนี้
25680
เดือนที่ผ่านมา
31845
ทั้งหมด
885977
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธมฺมิโก
วัดตาลใหญ่
2)
ฐิตธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
3)
สุเมโธ
วัดธาตุประสิทธิ์
4)
ปภสฺสโร
วัดธาตุประสิทธิ์
5)
ขนติธมฬโม
วัดศรีมงคล
5 รายการ / 1 หน้า
1