พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
39
วันนี้
1023
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11231
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023416
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ยโสธโร
วัดดอนหลวง
2)
ถิรสํวโร
วัดแม่แรง
3)
ขนฺติโก
วัดก่อม่วง
4)
สุขวฑฺฒโก
วัดป่าบุก
5)
ยุทฺธวีโร
วัดหนองเงือก
6)
คุณวีโร
วัดดอนตอง
7)
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านดอนน้อย
8)
กลฺยาณธฒฺโม
วัดป่าแดด
9)
ขนฺติธโร
วัดป่าเหียง
9 รายการ / 1 หน้า
1