พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
338
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18874
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065378
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กิตฺตฺญาโณ
วัดหริการาม
2)
กนฺตสีโล
วัดต้นธง
3)
รตนสิริ
วัดหริการาม
4)
วีรธมฺโม
วัดจักรคำภิมุข
5)
ญาณโสภโณ
วัดรมณียาราม
5 รายการ / 1 หน้า
1