พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
340
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18876
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065380
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มหาชโย
วัดสุวรรณาราม
2)
ปิยสีโล
วัดสบต๋ำ
3)
ผาสุโก
วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
4)
ฐิตคุโณ
วัดสบต๋ำ
5)
สุมงฺคโล
วัดวังพร้าว
6)
สุชาโต
วัดนาแก้วตะวันตก
7)
ธีรทสฺสี
วัดไร่อ้อย
8)
วชิโร
วัดแม่ไฮ
9)
อิสฺสรธมฺโม
วัดนาแก้วตะวันตก
10)
ปญฺญาวชิโร
วัดทุ่งขาม
11)
อโนมปญฺโญ
วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
12)
โอภาโส
วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
13)
สิริจนฺโท
วัดโป่งร้อน
14)
วิสารโท
วัดนาโป่งหาญ
15)
อภิวฑฺฒโน
วัดศาลาไชย
16)
กุสลจิตฺโต
วัดวังพร้าว
17)
กตทีโป
วัดหาดปู่ด้าย
18)
ทีปกโร
วัดสบจาง
19)
สุทฺธจิตฺโต
วัดวังพร้าว
20)
ถิรธมฺโม
วัดสบตาล
20 รายการ / 1 หน้า
1