พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
809
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23469
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103963
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธมฺมานนฺโท
วัดดอนสัก
2)
ปญฺญาธโร
วัดห้วยเรียน
3)
อริยวํโส
วัดดอนหัววัง
4)
โสภณภทฺโท
วัดยางอ้อย
4 รายการ / 1 หน้า
1