พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
116
วันนี้
402
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8233
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020418
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปภสฺสโร
วัดดอยท่าเสา
2)
จารุธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
3)
สุภาจาโร
วัดอรัญญิการาม
4)
อภโย
วัดอรัญญิการาม
5)
อิสิญาโณ
วัดอรัญญิการาม
6)
เตชธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
7)
ฐิตธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
8)
สุทฺธิธมฺโม
วัดท้ายตลาด
9)
ปญฺญาธโร
วัดอรัญญิการาม
10)
กลฺยาโณ
วัดอรัญญิการาม
10 รายการ / 1 หน้า
1