พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
999
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11207
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023392
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุธมฺโม
วัดจอมคีรีชัย
2)
อินฺทปญฺโญ
วัดอัมพวนาราม
3)
อาภสฺสโร
วัดเด่นชัย
4)
ธมฺมกาโม
วัดอินทนิเวสน์
5)
สุจิตฺโต
วัดเด่นชัย
6)
ธมฺมทสฺสี
วัดชัยเขต
7)
โชติธมฺโม
วัดแพะโรงสูบ
8)
สิริคุตโต
วัดปางเคาะ
9)
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดชัยเขต
10)
สุวณฺณภทฺโท
วัดเด่นชัย
11)
ทสพโล
วัดชัยเขต
12)
ยสินฺธโร
วัดบ่อแก้ว
13)
ฐานวโร
วัดห้วยไร่
14)
ติสรโณ
วัดน้ำโค้ง
15)
วรญาโณ
วัดน้ำแรม
16)
ปญฺญานนฺโท
วัดเด่นทัพชัย
17)
ฐานกโร
วัดแพะโรงสูบ
18)
ฐิตฺเมโธ
วัดเด่นชัย
19)
สจฺจวโร
วัดพงป่าหวาย
19 รายการ / 1 หน้า
1