พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
66
วันนี้
578
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15303
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027488
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุธมฺโม
วัดจอมคีรีชัย
2)
อินฺทปญฺโญ
วัดอัมพวนาราม
3)
อาภสฺสโร
วัดเด่นชัย
4)
ธมฺมกาโม
วัดอินทนิเวสน์
5)
สุจิตฺโต
วัดเด่นชัย
6)
โชติธมฺโม
วัดแพะโรงสูบ
7)
สุวณฺณภทฺโท
วัดเด่นชัย
8)
ติสรโณ
วัดน้ำโค้ง
9)
ปญฺญานนฺโท
วัดเด่นทัพชัย
10)
ฐานกโร
วัดแพะโรงสูบ
11)
ฐิตฺเมโธ
วัดเด่นชัย
12)
สจฺจวโร
วัดพงป่าหวาย
12 รายการ / 1 หน้า
1