พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
108
วันนี้
889
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23549
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1104043
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทสิริ
วัดแม่ขมวก
2)
กิตติปญฺโญ
วัดม่วงคำ
3)
พุทธวิริโย
วัดศรีบุญเรือง
4)
ปญฺญพโล
วัดศรีบุญนำ
4 รายการ / 1 หน้า
1