พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
902
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9921
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022106
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรวํโส
วัดศรีดอนชัย
2)
ถิรสมฺปนฺโน
วัดดอนชัย
3)
ฐานธมฺโม
วัดสุขศรี
4)
ฐิตสุโข
วัดวังผา
5)
ถิรวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บำรุง
6)
สิรจนฺโท
วัดไชยคำ
7)
สีลสํวโร
วัดสันกลาง
8)
สีลเตโช
วัดราษฎร์บำรุง
9)
กลฺยาณสิริ
วัดศรีดอนชัย(งอบ)
10)
สุเมโธ
วัดสันกลาง
11)
ญาณสีโล
วัดทุ่งผึ้ง
12)
โชติธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
13)
สิริจนฺโท
วัดที่พักสงฆ์บ้านแพะกลาง
14)
ถิรจิตฺโต
วัดดอนชัยปอน
15)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดดอนชัยปอน
15 รายการ / 1 หน้า
1