พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
38
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
11234
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023419
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กลฺยาณธมฺโม
วัดสันป่าสัก
2)
อธิปญฺโญ
วัดห้วยข้าวก่ำ
3)
สุทฺธธมฺโน
วัดสันป่าก้าว
4)
ถิรสทฺโท
วัดกิ่วแก้ว
5)
ชุตินฺธโร
วัดสันป่าสัก
6)
สิริคุตฺโต
วัดห้วยข้าวก่ำ
7)
ฐิตสทฺโฐ
วัดกิ่วแก้ว
7 รายการ / 1 หน้า
1