พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
35
วันนี้
1019
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11227
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023412
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กนฺตสีโล
วัดพระธาตุสบแวน
2)
ฐานุตฺตโร
วัดดอนไชย
3)
อภิวํโส
วัดบุญนาค
4)
พฺรหฺมจาโร
วัดหย่วน
5)
กลฺยาณธมฺโม
วัดแสนเมืองมา
6)
ปิยธมฺโม
วัดใหม่นันทะวงษ์
7)
โชติธมฺโม
วัดดอยไชย
7 รายการ / 1 หน้า
1