พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
1070
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7725
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019910
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุธมฺโม
วัดไชยพฤกษ์
2)
จนฺทูปโม
วัดศรีดอยชัย
3)
กตปุญฺโญ
วัดห้วยสิงห์
4)
ธีรปญฺโญ
วัดปางค่าใต้
5)
นนฺทเมโธ
วัดบ้านหลวง
6)
ถิรธมฺโม
วัดดอนไชยป่าแขม
7)
จิตฺตสํวโร
วัดพระธาตุกู่ตั้ง
8)
สุทฺธิสทฺโธ
วัดแสะ
9)
ธมฺมวํโส
วัดป่าคาใหม่
10)
ปุญฺญธมฺโม
วัดปัวเลี้ยว
11)
วิสุทฺโธ
วัดนาปรัง
12)
จนฺทูปโม
วัดพระธาตุดอยหยวก
12 รายการ / 1 หน้า
1