พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
131
วันนี้
422
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8253
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020438
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ถิรจิตฺโต
วัดแม่กาหลวง
2)
วชิรญาโณ
วัดสำนักสงฆ์มหาจุฬาฯ พะเยา
3)
ฐิตมโน
วัดแม่กาห้วยเคียน
4)
อุชุจาโร
วัดแม่กาโทกหวาก
4 รายการ / 1 หน้า
1