พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
90
วันนี้
784
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20266
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066770
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธมฺมทีโป
วัดโพธาราม
2)
เขมิโย
วัดโพธาราม
3)
ปวฑฺฒโน
วัดขุ่ม
4)
อินฺทญาโณ
วัดเมืองปอน
5)
ถาวรจิตฺโต
วัดโพธาราม
6)
พรฺหมฺปญโญ
วัดมวยต่อ
7)
สุมุตฺโต
วัดกองมูใต้
8)
อานนฺโท
วัดอาศรมบ้านหัวเงา
9)
สทฺธาธิโก
วัดกองมูใต้
10)
นนฺทโก
วัดประตูเมือง
11)
กิตฺติภทฺโท
วัดโพธาราม
12)
วชิรจิตฺโต
วัดเมืองปอน
13)
กลฺยาณวาโจ
วัดต่อแพ
13 รายการ / 1 หน้า
1