พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
862
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8693
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020878
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อาภสฺสโร
วัดเสด็จ
2)
สุจิณฺณธมฺโม
วัดคูยาง
3)
จิตฺตานุรกฺโข
วัดดอนไพรวัลย์
4)
ธีรวํโส
วัดดอนไพวัลย์
5)
ขนฺติโก
วัดบาง
6)
อารยธมฺโม
วัดบาง
7)
อภิญาโณ
วัดบาง
8)
อิสฺสรธมฺโม
วัดบาง
9)
อินฺทโต
วัดบาง
9 รายการ / 1 หน้า
1