พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
35
วันนี้
1019
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11227
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023412
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปาสาโท
วัดประดาเจ็ดรัง
2)
กิตฺติโก
วัดเทวาพิทักษ์
3)
ภทฺทโก
วัดสวนทศพลญาณ
4)
ฐานสมฺปนฺโน
วัดหนองจิก
5)
นนฺทโก
วัดสว่างอารมณ์
6)
จารุธมฺโม
วัดลำมะโกรก
7)
ปิยสีโล
วัดสามัคคีธรรม
8)
กตสาโร
วัดเทวาพิทักษ์
9)
อาจารสุโภ
วัดทรายทองวนาราม
10)
ปญฺญาวโร
วัดหนองละมั่งทอง
11)
ปภาโส
วัดหนองจิก
12)
อภิปุณฺโณ
วัดเกาะสีเสียด
13)
ปสาโท
วัดสว่างอารมณ์
13 รายการ / 1 หน้า
1