พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
898
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9917
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022102
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานชโย
วัดหนองเต่าทอง
2)
สุทนฺโต
วัดวชิราราม
3)
ปภสฺสโร
วัดหนองเต่าทอง
4)
ถาวรสทฺโธ
วัดวังน้ำสามัคคี
5)
สุมโน
วัดสันติวนาราม
6)
ปญญาวิชิโร
วัดอัมพาพนาราม
7)
ติกฺขปญฺโญ
วัดหนองเต่าทอง
8)
ชุติปญฺโญ
วัดคฤหบดีสงฆ์
9)
คุณารกฺโข
วัดศูนย์ปฎิบัติธรรมกำแพงเพชร
10)
ชาตวีโร
วัดท่าคร้อ
10 รายการ / 1 หน้า
1