พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
872
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8703
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020888
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เตชธโร
วัดคลองลาน
2)
โอภาโส
วัดคลองลาน
3)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดคลองเตย
4)
พลญาโณ
วัดที่พักสงฆ์หนองผักบุ้ง
5)
ธีรปญฺโญ
วัดมอสำราญ
6)
สคารโว
วัดคลองลาน
7)
พุทฺธวิริโย
วัดท่าข้ามสามัคดี
8)
ปสนฺโน
วัดบ้านโชคชัยพัฒนา
9)
ปิยธมฺโม
วัดคลองน้ำไหลใต้
9 รายการ / 1 หน้า
1