พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
76
วันนี้
991
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11199
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023384
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กนฺตธมฺโม
วัดกลาง
2)
จิตฺตพโล
วัดกลาง
3)
ปญฺญาธโร
วัดกลาง
4)
อติเมโธ
วัดยม
5)
จิตฺตสํวโร
วัดลาดระโหง
6)
ธมฺมสาโร
วัดยม
6 รายการ / 1 หน้า
1