พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
866
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8697
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020882
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เตชธมฺโม
วัดดอนแก้ว
2)
ชุตินฺธโร
วัดดอนแก้ว
3)
ติสฺสโร
วัดโคกพูล
4)
สุภาตโร
วัดดอนแก้ว
5)
อุชุจาโร
วัดโคกพูล
6)
ปุญญกุสโล
วัดดอนแก้ว
7)
สุภาจาโร
วัดโคกพลู
8)
ธมฺมเตโช
วัดดอนแก้ว
9)
อคฺคปญฺโญ
วัดดอนแก้ว
9 รายการ / 1 หน้า
1