พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
92
วันนี้
434
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8265
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020450
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ทตฺตมโน
วัดวังพร้าว
2)
กตทีโป
วัดวังตะโกธรรมราม
3)
อรุโณ
วัดบางลายใต้
4)
อภิปุญฺโญ
วัดบางลายใต้
5)
ปสันโน
วัดบางลายใต้
6)
ฐานิสฺสโร
วัดวังพร้าว
7)
อตฺตสาโร
วัดบางลายเหนือ
8)
จิณฺณธมฺโม
วัดคลองข่อย
9)
กิตฺติปาโล
วัดบึงนาราง
10)
ญาณวีโร
วัดห้วงศรัทธาราม
11)
ฐานสีโล
วัดทุ่งเจริญพร
12)
อคฺคปุญฺโญ
วัดบึงนาราง
12 รายการ / 1 หน้า
1