พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
50
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
11249
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023434
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อตฺตสาโร
วัดบางลายเหนือ
2)
กิตฺติปาโล
วัดบึงนาราง
3)
ญาณวีโร
วัดห้วงศรัทธาราม
4)
อคฺคปุญฺโญ
วัดบึงนาราง
4 รายการ / 1 หน้า
1