พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
580
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25885
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968226
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดเขาถ้ำกรวย
2)
-
วัดบ้านโพธิ์
3)
-
วัดท้ายเมือง
4)
-
วัดหนองตาหลวง
5)
-
วัดห้วยชินสีห์
6)
-
วัดโป่งเหาะ
7)
-
วัดใหญ่โพหัก
8)
-
วัดสัตตนารถปริวัตร(ธ)
9)
-
วัดโป่งเหาะ
10)
-
วัดนาสมอ
11)
-
วัดโชติทายการาม
12)
-
วัดบางลี่เจริญธรรม
13)
-
วัดเขาวังสดึงษ์
14)
-
วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
15)
-
วัดนาสมอ
16)
-
วัดปราสาทสิทธิ์
17)
-
วัดใหญ่โพหัก
18)
-
วัดหนองครึม
19)
-
วัดหนองหมี
20)
-
วัดหนองบัวหิ่ง
21)
-
วัดหนองกลางด่าน
22)
-
วัดพระศรีอารย์
23)
-
วัดดอนกระเบื้อง
24)
-
วัดบ้านไร่
25)
-
วัดทุ่งแฝก
26)
-
วัดไทรอารีย์รักษ์
27)
-
วัดทุ่งหลวง
28)
-
วัดไผ่ล้อม
29)
-
วัดหนองเกสร
30)
-
วัดปลักแรด
31)
-
วัดปลักแรด
32)
-
วัดไทรอารีรักษ์
33)
-
วัดดอนใหญ่
34)
-
วัดหนองสรวง
35)
-
วัดสูงเนิน
36)
-
วัดทุ่งหลวง
37)
-
วัดไผ่สามเกาะ
38)
-
วัดใหญ่โพหัก
39)
-
วัดท่ายาง
40)
-
วัดเขาไก่แจ้
41)
-
วัดป่าไก่
42)
-
วัดชัยรัตน์
43)
-
วัดระฆังทอง
44)
-
วัดหนองไผ่
45)
-
วัดตาลปากลัด
46)
-
วัดนาหนอง
47)
-
วัดโพธิ์ไพโรจน์
48)
-
วัดพิทักษ์เทพาวาส
49)
-
วัดบางสองร้อย
50)
-
วัดศรัทธาราษฎร์
246 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4