พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
816
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19352
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065856
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อิทฺธิเตโช
วัดใหญ่โพหัก
2)
กนฺตธมฺโม
วัดดอนมะขามเทศ
3)
มนาโป
วัดสามัคคีธรรม
4)
ภทฺทาจาโร
วัดดอนใหญ่
5)
อาทโร
วัดใหญ่โพหัก
6)
ทิวงฺกโร
วัดบ้านกุ่ม
7)
ภทฺทมุนี
วัดบ้านกุ่ม
8)
วิโรจโน
วัดท่าราบ
9)
ฉนฺทโก
วัดลำน้ำ
10)
วรเกตุ
วัดบ้านใหม่บุปผาราม
11)
ปภสฺสโร
วัดบางแพใต้
12)
สุเทโว
วัดดอนคา
13)
สุทฺธจิตฺโต
วัดแหลมทอง
14)
ธนปาโล
วัดหนองเอี่ยน
15)
ฐานวโร
วัดตากแดด
16)
สนฺติสาโร
วัดเหนือบางแพ
17)
จนฺทโชโต
วัดบ้านกุ่ม
18)
(สมยโส)
วัดกลางวังเย็น
19)
ปริชาโน
วัดท่าราบ
19 รายการ / 1 หน้า
1