พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
815
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19351
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065855
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ถาวโร
วัดทุ่งแหลม
2)
วรธมฺโม
วัดทุ่งแหลม
3)
เตชวโร
วัดบ้านกล้วย
4)
กนฺตวีโร
วัดหนองขาม
5)
ฐิตธมฺโม
วัดบ้านกล้วย
6)
อธิวโร
วัดทุ่งศาลา
7)
ธีรปญฺโญ
วัดห้วยทรายทอง
8)
นาควํโส
วัดห้วยทรายทอง
8 รายการ / 1 หน้า
1